NVSB

Nätverket för värdeskapande stadsbyggande startades på initiativ av Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, och Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, i Almedalen sommaren 2015.  I samarbete med kommuner, byggherrar, arkitekter och andra intressenter jobbar vi för att sprida kunskap om nya arbetssätt och metoder för värdeskapande stadsbyggande.

Nätverket verkar för att:

  • Skapa insikt och samsyn på de krav dagens och framtidens samhälle ställer på våra urbana livsmiljöer.
  • Dela erfarenheter, metoder och praktiska lösningar som tillmötesgår dessa krav.
  • Sprida praktiskt tillämpbar kunskap i syfte att höja tempot i förändringsarbetet och öka kvaliteten på det arbete som i dag bedrivs ute i kommunerna.

Nätverket arbetar med workshops, seminarier, föreläsningar, nätverkande, opinionsbildning och olika former av projektmedverkan. Vi är i dag cirka 300 medlemmar och vi vill gärna bli fler.

Klicka här för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.