Nätverk för värdeskapande stadsbyggande på BA Umeå

"Nätverk för värdeskapande stadsbyggande - är det regelverket som är boven?"

Så lyder rubriken på Emma Jonsteg och Göran Cars dragning under Business Arena i Umeå den 24 februari.

På senaste business Arena i Stockholm i september tog vi inom Nätverket för värdeskapande stadsbyggande upp hur vi kan utveckla planprocessen så att den blir värdeskapande. Nu tar vi upp tråden i Umeå och frågar oss hur regelverket påverkar det värdeskapande stadsbyggandet.

Det finns många som tycker att Sverige har ett krångligt regelverk. Samtidigt finns en tendens att skylla allt för mycket på regelverket. Intressekonflikter som försenar och behov av ”omtag” är ofta orsakade av brister i planprocessen snarare än av regelverket. Under den här fördjupningen ställer vi frågan om hur kan vi snabba upp och effektivisera planprocessen – utan att ge avkall på kvalitet – och utan att göra
våld på regelverket?

Läs mer om Business Arena och programmet här.