Nätverket för värdeskapande stadsbyggande på BA i Göteborg

På BA i Umeå diskuterade nätverket regelverket i relation till värdeskapande stadsbyggande - i Göteborg tar vi tag i markanvisningsprocessen.

Samverkan för värdeskapande i markanvisningar
Tema: Stadsbyggnad (Fördjupning D)
Planering och byggande är inte ett nollsummespel. Genom att lämna intagna ståndpunkter om detaljer och istället utgå från vilka kvaliteter som eftersträvas skapas incitament för kreativitet, innebärande att berörda parter söker lösningar som är tekniskt, produktionsmässigt och ekonomiskt effektiva, utan att man ger avkall på fastlagda kvalitetsmål. På detta seminarium ställer vi frågan, hur samverkan i processen för markanvisningar kan organiseras och bedrivas för att möjliggöra värdeskapande?

Case: Älvstranden, Göteborg

Program

11.00 Vad är Nätverket för värdeskapande stadsbyggande?
Emma Jonsteg

11.05 Strategier för en socialt blandad stad i Älvstranden.
Ulrika Palmblad, chef fastighetsutveckling Älvstranden utveckling AB

11.25 Korta reflektioner
Cattis Carlén, markstrateg och konceptutvecklare Riksbyggen
Tobias Olsson, direktör Sveriges Arkitekter

11.40 Öppet samtal

12.55 Summering. Göran Cars

Välkomna!

Programmet till Business Arena Göteborg hittar du här