Nätverket för värdeskapande stadsbyggande på Samhällsbyggnadsdagarna

Under en parallell session med rubriken urbanitet och livsmiljö berättar Emma Jonsteg,VD, Utopia Arkitekter, Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH och Veronica Hejdelind, Projektledare, Utopia Arkitekter om Nätverket för värdeskapande stadsbyggnads arbete. med att sprida kunskap om hur man bygger stad från vision till verklighet. Moderator är Tomas Ernhagen, Chefekonom, Fastighetsägarna Sverige.

Hjärtligt välkomna!