SKL:s presidiedagar för miljö- plan- och byggnämnder

Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för miljö och/eller planering och byggande? På presidiedagarna får du information och inspiration kring strategiska frågor inom samhällsbyggnadsområdet, och tillfälle att träffa kollegor från hela landet.

Konferensen tar upp aktuella ämnen, årets fokus blir frågeställningar i anslutning till klimatfrågan och bostäder i akuta lägen.

Utopias VD Emma Jonsteg deltar tillsammans med SKL, berörda departement, kollegor från kommuner och andra inspirerande talare.

Anmälan och hela programmet hittar du här