Gröna huset

Stockholm har ett skriande behov av attraktiva bostäder, inte minst i centrala lägen. Efterfrågan är enorm och visionerna från staden är högtflygande. Ändå ser det mesta som byggs, alldeles oavsett läge, ungefär likadant ut. Idel vita putslådor med identiska proportioner. Det finns ett mycket stort antal platser i centrala stan som är väl lämpade för förtätning med bostäder. Platsernas förutsättningarna kräver ofta att de nya husen gör ett begränsat markavtryck och kan möta upp mot andra typer av krav som uppstår i dessa inte alltid lättarbetade lägen. Utopia Arkitekter har tagit fram ett typexempel på hur vi tycker att man kan jobba med infill-projekt på mindre tomter i centrala lägen. Gröna huset är placerat i kvarteret Vallgossen i anslutning till S:t Görans gymnasium på Kungsholmen.

Municipality Stockholm
Location Kungsholmen
Client HSB
Type Bostäder
Year 2012
Gronahuset4
Med förslaget tillförs cirka 40 lägenheter i ett kollektivtrafiknära läge.
Gronahuset5
Rätt typ av byggnader öppnar upp för byggande på ett stort antal platser i centrala Stockholm.

Lägenheter

Gronahuset9
Gröna huset innehåller 2:or till 5:or, vissa i etage.

Sektion

Gronahuset10
Lägre än St Görans gymnasium, högre än intilliggande byggnad.

Volymstudie och vy från norr

Gronahuset11
Volymskiss.
Gronahuset12
Vy från St Görans gymnasium.