Tyresö

Tyresö kommun har utlyst en markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus eller radhus inom Strandudden vid Erstaviken. Veidekke Bostad anlitade Utopia Arkitekter för att ta fram ett tävlingsförslag.

Municipality Tyresö
Location Strandudden
Client Veidekke Bostad
Type Bostäder
Year 2010

Situationsplan

Studenttorn6
Området och bostäderna är tydligt inspirerad av skärgårdens karaktäristiska gyttriga och täta bebyggelse. Totalt innehåller förslaget 15 bostäder.

Vy från vattnet

Studenttorn7
Skärgårdsradhuset tar på ett förtjänstfullt sätt hänsyn till platsens förutsättningar. Husens gavlar och långsidor om vart annat ger en levande och varierad karaktär. (3d illustration:3dHouse)
Studenttorn10
Strandudden