KomBo – smart kollektivboende i kampen mot bostadsbristen

KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Utopia Arkitekter. Konceptet har presenterats som en möjlig lösning för att kunna skapa fler attraktiva bostäder på ett antal olika kollektivtrafiknära platser runt om i Stockholmsområdet. I dag är ett KomBo-projekt antaget för uppförande i Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm. KomBo-modellen är även tillämpad på enskilda lägenheter i en rad andra projekt som Utopia genomfört de senaste åren.

Municipality Stockholm
Location
Client Järntorget
Type Kollektivboende
Year 2014
Kombo4
KomBo är inga typhus. KomBo är ett koncept för hur vi kan skapa ett attraktivt kollektivboende. Det innebär att varje nytt projekt får en individuell gestaltning och platsanpassning. På bilden presenteras vårt KomBo-förslag i Sundbyberg.

Arkitektoniskt hög kvalitet

Kombo10
Att bo kollektivt är en eftertraktad boendeform som ger en lägre boendekostnad. KomBo är en pusselbit i arbetet att lösa bostadsbristen för en målgrupp där många i dag står utanför bostadsmarknaden.
Kombo11
Vårt föreslag i Sundbyberg innehåller tre byggnader i korsningen mellan Kanalstigen och Ursviksvägen. Byggnaderna anpassas i höjd och skala till bostadshusen på andra sidan Kanalstigen men får ett modernt uttryck.