Framtidshusen i Norra Djurgårdsstaden

Framtidshusen är ett förslag innehållande två bostadshus till en markanvisningstävling för Norra Djurgårdsstaden som genomfördes av Stockholms Stad under våren 2014. Husen har en nytänkande utformning, bland annat genom användningen av färgade solceller som material på husens sluttande fasader. Ett djupgående hållbarhetstänkande sätter sin präglar även på flera av husens andra tekniska lösningar.

Municipality Stockholm
Location Brofästet, djurgården
Client SKB
Type Bostäder
Year 2014
Brofastet4
Brofastet6

Situationsplan

Brofastet5b
Brofastet7