Jaktvarvet

På tomten till vad som i dag är ett båtvarv har Utopia Arkitekter på uppdrag av Genova Property Group utvecklat ett förslag för en ”stadsdel i miniatyr”. Förslaget innehåller sammanlagt tolv trähus i varierande form och höjd. Både stadsplanen och byggnadernas stil för tankarna till skärgårdens äldre fiskelägen där mindre, tätt placerade hus stående träpanel, lekfull fönstersättning och smala, bilfria och slingrande gator skapar en modern tolkning av det traditionella skärgårdssamhället med ett brokigt och charmigt myller av takprofiler och varierade färgnyanser.

Municipality Nacka
Location Saltsjöbaden
Client Genova Property Group
Type Bostäder
Year 2017
Jaktvarvet_utopia
Vy från hamnen.

Platsen i dag

Flygbild_2_hemsida
Det gamla jaktvarvet ska omdanas till ett strandnära bostadsområde.

Det nygamla fiskeläget

160613_utopia_jaktvarvet_v%c3%a4g
Vy mot hamnen och havet.

Typplaner

Sektion_etage_2-01
Typplaner för husen i området.