I bakgrunden

Hallonporten

Diana Uppman blir strategichef på Utopia!

Efter sommaren börjar Diana Uppman, känd från en rad olika sammanhang i design- arkitektur- och stadsbyggnadsbranschen, att börja hos oss på Utopia i rollen som chefsstrateg. Diana kommer till oss med mångårig erfarenhet av bland annat affärs- och organisationsutveckling, omvärldsanalys, dialogprocesser och opinionsbildning och tar från start plats i vår ledningsgrupp. Det är svårt att med ord beskriva hur glada vi är för att få ta del av Dianas hela erfarenhet och klokskap i vårt dagliga arbete.

Diana kommer närmast från egen konsultverksamhet där hon haft uppdrag bland annat för Jernhusen som processledare i utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholm och Got Event där hon processlett arbetet med en handlingsplan för stadens arenors utvecklingspotential. Innan dess var hon under drygt åtta års tid partner och vd för designbyrån BVD med fokus på platsidentitet i rollen som konsult i kunduppdragen.

Vi känner Diana väl och hennes samtal med Emma Jonsteg om att hitta på något tillsammans med oss sträcker sig över tio år tillbaka i tiden. Nu har vi hittat en roll där hon kommer att kunna bidra på flera nivåer, från designtänkande med fokus på dialog och samskapande i våra projekt till opinionsbildning och utveckling av vår organisation och arbetssätt. Diana börjar sin anställning hos oss den 16 augusti men sedan ett antal månader tillbaka har vi arbetat nära varandra, bland annat i projektet Stadslabbet där vi utvecklar en AR-baserad app med inriktning på dialog och samskapande. Att bredda, fördjupa och formalisera samarbetet är ett beslut som känts som en naturlig fortsättning från båda håll.

Diana har en mycket imponerande cv och vi har en grundmurad samsyn när det gäller behovet av nytänkande i vår bransch. Dianas och Emmas många samtal om allt från affärer och samhällsutveckling till arkitektens roll i framtiden och inte minst vår gemensamma hjärtefråga om kvalitet i vår byggda miljö och hur den påverkar livet för oss alla blir den självklara grunden för vårt arbete framåt.

Supervälkommen till Utopia-familjen Diana!