Studentbostäder i Gubbängen

Strax intill Gubbängens tunnelbanestation har Utopia tillsammans med Åke Sundvall utvecklat två fastigheter som inrymmer 97 efterlängtade studenbostäder. De två fastigheterna som vi döpt till Maja och Knekten erbjuder smart planerade lägenheter och en vacker inramning till det existerande grönområdet som utvecklats till en trevlig och sammanlänkande parkmiljö.

Kommun Stockholms Kommun
Plats Knektvägen, Gubbängen
Kund Åke Sundvalls
Typ Studentbostäder
År 2018

En inbjudande parkmiljö

Gemensamhetsfunktioner och öppna bottenvåningar bidrar till en öppen och välkomnande gårdsmiljö.

Maja och Knekten inrymmer 97 smart planerade studentbostäder som binds samman av en öppen och välkomnande parkmiljö. Parkmiljön kantas av gemensamhetsfunktioner så som tvättstuga samt publika funktioner och butiker som gör parken till en levande del av Gubbängens centrumkärna.

Namnen Maja och Knekten kommer av de omgivande gatorna som kantar fastigheten, Knektvägen och Majrovägen. Maja och Knekten får tydliga unika identiteter som i färgskala och placering smälter väl in i den existerande stadsstrukturen.

Flygfoto, Gubbängen.

Maja och Knekten ramar in ett existerande grönområde bara två minuter från Gubbängens bibliotek och T-bana. Husen bygger vidare på den existerande kvarterstrukturen som är tydlig i området och smälter med sina fasader i vit och röd puts väl samman med befintliga bostadshus. Genom att rama in grönområdet aktiveras och tillgängliggörs parken även för boenden i området.

Situationsplan

De två husen placeras i utkanten av parkmarken och bevarar de existerande passagerna från Knekt-och Majrovägen till Gubbängstorget och centrum. De två husen får sju våningar vardera och skapar entréer och passager såväl mot de omgivande gatorna som in mot parken. Bottenvåningarna aktiveras med gemensamhetslokaler för boende samt butikslokaler i förläning av Gubbängens centrum.

Studentbostadshuset Maja

Gaveln möter parken mot Knektvägen.

Maja ligger i den södra delen av parken och består av en långsmal huskropp som möter gatan och sträcker sig in i parken. Den slanka profilen och husets röda putsfasad hämtar tydlig inspiration från den typiska bebyggelsen i Gubbängen. Knekten och Maja avviker från varandra i såväl färg som form men vävs uttrycksmässigt samman genom dess avlånga fönsterdörrar och sitt växelspel i fönstersättningen. Maja ger ett modernt men samtidigt minimalistisk och rationellt intryck med en monokrom färgsättning som harmoniserar med omgivningen.

Majas fasad kännetecknas av höga skarpa former och en växelvis fönstersättning.

Majas fasad består av en rationell men växelvis fönstersättning där reliefer i fasad skapar ett skuggspel som ger liv åt annars tomma fasadytor. Maja innehåller cirka tio lägenheter per plan med en majoritet av mindre ettor på cirka 21 kvm, samt tvåor på cirka 34 kvm i hörnen.

Maja, planer.
Maja möter Majrovägen.

Studentbostadshuset Knekten

Knekten får ljus puts, slanka gavlar och rundade hörn.

Knekten placeras i det norra hörnet av parken och ges i motsättning till Maja ett modernt formspråk med en uppglasad bas, rundade hörn och ett spetsigt taklandskap som framhäver husets slanka former. Huset möter parken genom terrasseringar som skapar naturliga sittplatser i söderläge. I bottenplan inryms funktioner så som tvättstuga, cykelförråd samt två lokaler för uthyrning i vardera spets.

Fasad mot söder. Knekten avviker från omgivande bebyggelse genom sin spetsiga form och transparenta bottenvåning.

Precis som Maja får Knekten avlånga fönsterdörrar som skapar ett tydligt släktskap mellan de två husen. Men i motsats till Majas rationella och minimalistiska gestaltning får Knekten ett mer skulpturalt uttryck där den uppglasade bottenvåningen gör att volymen upplevs som lätt och svävande. Öppningen i mitten ger en passage mellan Knektvägen och parken samtidigt som den skapar en väderskyddad cykelparkering i direkt förbindelse med entrén. Byggnaden får en loftgång mot norr som kläs in av ett träraster som skapar transparens samtidigt som den ger väderskydd och ett ombonat intryck.

Knektens norra fasad med loftgång kläs in i ett träraster som ger ett ombonat intryck.
Knekten, planer.
Knekten, tvärsnitt.