Studentbostäder på KTH Campus

Utopia Arkitekter har i samarbete med Akademiska Hus tagit fram 230 nya studentlägenheter för sammanlagt över 400 studenter vid Teknikringen på KTH Campus.

Projektet är ett resultat av en vinst i en tävling mot tre andra arkitektkontor. Uppdraget innebär att Utopia Arkitekter nu står bakom sammanlagt drygt 330 av de planerade cirka 630 nya studentlägenheterna på KTHs campusområde.

Kommun Stockholm
Plats KTH Campus
Kund Akademiska hus
Typ Studentbostäder
År 2016
Studentbostadshusen uppförs i tegel med mycket karaktär och färgskiftning.

Akademiska Hus beskriver projektet

”Utopias förslag visar välstuderade lägenheter med stora boendekvaliteter trots små mått och yteffektivitet. Dubbletterna som efterfrågas i förfrågningsunderlaget är utformade som små treor med ett ljust kök/vistelserum och två likstora sovrum vilket ger stora kvaliteter och flexibilitet i användandet. Boendekvaliteter som rejäl köksinredning och förvaring är väl genomtänkt. Lägenheterna går att använda både som kompislägenhet och för ett forskarpar med barn.

Förslaget innehåller många upprepningar av trapphus, kök, badrum mm vilket ger samordningsvinster och effektivitet i produktionsledet.
Förslaget har en god grundstruktur som kan utvecklas till ett riktigt fint projekt! En enkel och ärlig arkitektur som står sig väl tillsammans med övriga byggnader på KTH Campus.”

Situationsplan

Utopia ritar och projekterar fem flerbostadshus vid Teknikringen med plats för sammanlagt 430 studenter.

Hus 1, 2 och 3 utförs i tegel i olika röda toner, vilket harmonierar med den omgivande äldre bebyggelsen i området. I bottenvåningen av hus 2 byggs lokaler och en tvättstuga vilket ger liv och rörelse kring byggnader och uterum.

Hus 4 och 5 och omgivande murar byggs i tegel i en varm grå/sandgul ton med mycket karaktär och färgskiftning - likt omgivande äldre bebyggelse. Takfoten är liten och nätt och gavlarna breda och spetsiga. Tillsammans med takens släta grå betongpannor skapas en stram och distinkt form.

På marken innanför murarna hårdgörs den nedre och den övre gårdsnivån. Samtliga bostadsentréer ligger samlade på gårdarna men byggnaderna öppnar sig mot Teknikringen med lokaler i bottenplan med stora fönster. Det finns även entréer på den övre gården som ansluter mot Röda Korsetparken. Platsen utanför muren blir en viktig del av parken och området. En inre passage mellan husen slingrar sig som en mer informell stig med trappor omgivna av markgrönska.

Tegelfasaderna för hus 1-3 är valda för att harmoniera med den äldre omgivande arkitekturen.

Vy från parken

Vy över hus 4 från parken.