Birger Jarl

Projekt Birger Jarl är ett förslag från Utopia Arkitekter AB och Oscar Properties. Byggnaden föreslås placeras i korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan. Med projektet vill vi tillföra staden en i många avseenden unik byggnad och vår ambition är att huset skall kunna bli ett profilprojekt för Stockholm både vad gäller arkitektoniskt utförande och modern miljöteknik.

Municipality Stockholm
Location Birger Jarlsgatan / Regeringsgatan
Client Oscar Properties
Type Bostäder
Year 2009
Birger_jarl_redigerad_bild

Fasad

Birgerjarl16
Metallringarna ger fasaden ett spännande uttryck. Cirklarna består av täta och uppglasade delar.

Ett profilprojekt

Birgerjarl17
Byggnadens insida kläs med vertikala trädgårdar (3D illustration av 3DHouse).