Birger Jarl

Projekt Birger Jarl är ett förslag från Utopia Arkitekter AB och Oscar Properties. Byggnaden föreslås placeras i korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan. Med projektet vill vi tillföra staden en i många avseenden unik byggnad och vår ambition är att huset skall kunna bli ett profilprojekt för Stockholm både vad gäller arkitektoniskt utförande och modern miljöteknik.

Kommun Stockholm
Plats Birger Jarlsgatan / Regeringsgatan
Kund Oscar Properties
Typ Bostäder
År 2009

Utopia arkitekter såg en möjlighet att på platsen skapa ett profilprojekt för Stockholm med betoning på miljöteknik i samband med utnämningen till miljöhuvudstad 2010. Vårt förslag består av en multifunktionell byggnad med offentliga lokaler i bottenvåningen avsedda för kulturändamål. I övrigt är byggnaden tänkt att kunna inrymma allt ifrån hotell, kontor och framför allt bostäder för att ge platsen liv och aktivitet under större delen av dygnet och att tillmötesgå stadens ambition att tillskapa fler bostäder i city. I förslaget ingår även en nyanlagd park i solläge på andra sidan Birger Jarlsgatan.

Fasad

Metallringarna ger fasaden ett spännande uttryck. Cirklarna består av täta och uppglasade delar.

Idén med fasaden är att komma bort från stora homogent uppglasade fasader och låta ett fåtal enkla moduler och material skapa en komplex, intressant och vacker yta. Två skikt metallringar med en diameter på 2 850 mm som förskjuts i förhållande till varandra och bildar stommen för glaspartier, täta delar, ventilationsgaller och solpaneler.

Bakom detta skikt ligger den isolerade väggen med sin bärande struktur. De offentliga bottenvåningarna har större andel glas än de övre bostadsvåningarna.

Ett profilprojekt

Byggnadens insida kläs med vertikala trädgårdar (3D illustration av 3DHouse).

Vi vill poängtera att vårt förslag är en idé om hur man kan ta fram ett profilprojekt för Stockholms stad och vilka kvaliteter som medföljer om denna plats tas i anspråk. Projekt Birger Jarl är med sitt unika läge en stor tillgång i arbetet att skapa ett intressant och attraktivt profilprojekt för stadens invånare och besökare.

Vi vill att förslaget ska betraktas som ett inspirerande diskussionsunderlag som vi tillsammans med stadens tjänstemän, politiker och allmänhet kan utveckla vidare.