Trasmattan

Utopia Arkitekter tagit fram ett bostadsförslag inom fastigheten Herbariet i Midsommarkransen. Projektet med en färgsprakande 270 meter lång fasad som slingrar sig längs med Essingeleden omfattar 375 bostäder (225 hyresrätter och 150 bostadsrätter), förskolor och en ny stadspark. Den oregelbundna formen och en fastighetsindelning med färgvariation ger en arkitektonisk karaktär i samklang med Midsommarkransens äldre bebyggelse. Samtidigt blir skärmbyggnaden ett modernt tillskott och den tydliga entrébyggnad till området som kommunen efterfrågat. Den 20 augusti 2015 markanvisades förslaget till Järntorget, Åke Sundvalls Bygg och Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB).

Municipality Stockholm
Location Brännkyrka gymnasium
Client SKB
Type Stadsbyggnad, stadsutveckling, visionsarbete
Year 2013
Hela_bilden

Midsommarkransens entrébyggnad

Step
Sitplan_1000
Fasad
Inzoomad_2
Midsommarkransens entrébyggnad.