Från 70-talsmodernism till liv och variation

På uppdrag av Balder har Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för hur Ektorp Centrum kan utvecklas och förtätas med inslag av framför allt bostäder. Förslaget innehåller även ett nytt torg, lokaler för kommersiella verksamheter och en ny förskola som stöper om dagens 70-talsmodernism till något mänskligt, levande och varierat. Förslaget är ute på samråd som avslutas den 23 juni 2022.

Municipality Nacka Kommun
Location Ektorp
Client Balder
Type Stadsplanevision
Year 2020

Hybridhuset

Hybridhusets södra fasad med lokaler i bottenvåning, två parkeringsplan och bostäder kring en gemensam gård.

Torghusen

Fasader från söder.
Fasader från norr.

Ektorpshöjden

Fasader från väster.