Vackert och varierat, ätbart och klimatsmart

I samarbete med Innobo har vi tagit fram ett vinnande förslag till kommunens markanvisningstävling för fastigheten Uttern i centrala Kumla. Kommunens önskemål var radhus och flerbostadshus runt två gröna gårdar. Och det var precis vad de fick med vårt förslag som tog sitt avstamp i Kumlas rika tradition av odling av frukt och bärodling både i handelsträdgårdar och i privat trädgårdar.

Municipality Kumla Kommun
Location Kumla
Client InnoBo
Type Vinst markanvisningstävling, bostäder
Year 2022
Vy över Körsbärsallén mot trygghetsboendets punschveranda och radhusen i en våning.

Situationsplan

Trygghetsboende

Fasad mot Kumla-Frasses gata och fasad mot söder.

Radhus II

Fasad mot Hardmogatan och mot norr.

Radhus I

Fasad mot Körsbärsallén och öster.