En inbjudande och öppen paviljong

Det här är vårt bidrag till den öppna tävlingen för en ny central brandstation i Björvika i Oslo. Det visar hur en brandstation kan vara mer än en sluten tegelfasad och istället bli en lekfull och öppen ikon i ett urbant parklandskap, som bjuder in till undervisning och framhäver brandförsvarets roll i staden.

Municipality Oslo Kommune
Location Björvika, Oslo
Client Oslo Kommune
Type Competition entry
Year 2020
Vy från parken som fungerar som en undervisnings-och träningsmiljö för hela Oslo.

Koncept

Situationsplan

Vy från hamnen och den öppna vagnhallen där den dagliga verksamheten framhävs.

Entréplan

Våning 1 och 2 med sovutrymme, tärning och sociala ytor.

Sektion

Sektion som illustrerar relationen mellan den öppna vagnhallen och de sociala ytorna.

En hållbar ikon

Vy mot huvudentrén och hamnen med restaurang-och eventverksamhet.
Sprängskiss som visar på brandstationens uppbyggnad.