En inbjudande och öppen paviljong

Det här är vårt bidrag till den öppna tävlingen för en ny central brandstation i Björvika i Oslo. Det visar hur en brandstation kan vara mer än en sluten tegelfasad och istället bli en lekfull och öppen ikon i ett urbant parklandskap, som bjuder in till undervisning och framhäver brandförsvarets roll i staden.

Municipality Oslo Kommune
Location Björvika, Oslo
Client
Type Competition entry
Year 2020
Utopia_oslo_fire_station_park-01
Vy från parken som fungerar som en undervisnings-och träningsmiljö för hela Oslo.

Koncept

Utopia_firestation_koncept-04

Situationsplan

Utopia_firestation_situationsplan-01-01
Utopia_oslo_firestation_front-01
Vy från hamnen och den öppna vagnhallen där den dagliga verksamheten framhävs.

Entréplan

Utopia_firestation_entreplan-01-01
Utopia_firestation_planer-01
Våning 1 och 2 med sovutrymme, tärning och sociala ytor.

Sektion

Utopia_firestation_sektion-01
Sektion som illustrerar relationen mellan den öppna vagnhallen och de sociala ytorna.

En hållbar ikon

Utopia_oslo_firestation_street-01
Vy mot huvudentrén och hamnen med restaurang-och eventverksamhet.
Utopia_firestation_spr%c3%a4ngskiss-01
Sprängskiss som visar på brandstationens uppbyggnad.