Årstafältet

I april 2012 vann Utopia Arkitekter ett parallellt uppdrag för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Uppdraget gick ut på att utveckla ett bostadskvarter inom Valla 2 på Årstafältet. Utopia delar kvarter med Bergkrantz Arkitekter och Landskapslaget har ansvarat för gestaltningen av den yttre miljön. Planen är nu ute på samråd. Detaljplanen utgör den första bebyggelseetappen på Årstafältet och omfattar fältets norra delar mot Valla gärde och tvärbanan. Totalt innehåller planen ca 950 lägenheter samt lokaler för centrumändamål och förskolor.

Municipality Stockholm
Location Årstafältet
Client SKB
Type Bostäder
Year 2012
%c3%a5rstaf%c3%a4ltet4
Enligt stadens önskemål har vi arbetat med att skapa ett varierat kvarter med tydlig fastighetsindelning.

Planområdet

%c3%a5rstaf%c3%a4ltet5
Bild: Stockholms Stad

Vårt kvarter

%c3%a5rstaf%c3%a4ltet6
Byggnaderna är mellan fyra till åtta våningar. De gröna taken är en del av områdets miljöprofil.

Fasad mot huvudgata

%c3%85rsta17
Fasad mot söder.

Fasad mot lokalgata

%c3%85rsta18
Fasad mot väst.

Volymer

%c3%85rsta21
Vy från nordväst.
%c3%85rsta22
Gatuperspektiv från nordväst.
%c3%85rsta23
Vy från huvudgatan mot väster.
%c3%85rsta24
Vy från nordost.

Vackert och hållbart

%c3%85rsta26
Vårt förslag innehåller 50 lägenheter.