Magnolia

På uppdrag av Malmegårds Fastighets AB har Utopia Arkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag för fastighet A2 och C inom Magnoliatomten i Sköndal. Med vårt förslag har vi tagit fasta på visionen om att utveckla en hållbar livsmiljö med tyngdpunkt på social hållbarhet. Förslaget är ute på samråd sedan sommaren 2016.

Municipality Stockholm
Location Sköndal
Client Malmegårds Fastighets AB
Type Bostäder
Year 2016
Huset på fastighet A2 med äldreboende och ungdomsbostäder.
Huset på fastigheten C innehåller hyresrätter, LSS-boende och kontorsverksamhet för Stiftelsen Stora Sköndal.