Fyra fina former på Lindö strand

Utopia Arkitekter vann Norrköpings kommuns markanvisningstävling för flerbostadshus vid Lindö strand. Med säregna former, blåa fasader och tak och toppvåningarnas karaktäristiska fönsterband tillsammans med fantasifullt formade utemiljöer ger vi Lindö en ny årsring både funktionsmässigt som arkitektoniskt. Projektet omfattar ett drygt 70-tal hyresrätter och målsättningen är att kunna påbörja bygget innan 2019 års slut.

Municipality Norrköpings kommun
Location Lindö
Client Utopia Projektutveckling
Type Bostäder
Year 2018
Relingen_web_affisch
Kvarteret Relingen sett från Travbanevägen

Platsen idag

Satellit_web_final

Situationsplan

Situationsplan
Axo
Kvarteret Relingen med sina fyra huskroppar och det gemensamma trädäcket

Landskapselement

Utsnitt
Utsnitt av kvarterets samlande landskapselement: Umgängeshörnet och Söderoasen

Fasad och sektion

Fasad
Fasad mot sydost
Sektion
Det halvt nedsänkta parkeringsgaraget skapar en upphöjd gård

Typplan

Planer-02
Fyrspännare med en majoritet av 3:or för den lilla barnfamiljen eller det äldre paret som sålt villan.

Garageplan

Planer-01
Ett yteffektivt garageplan med dubbelparkeringssystem