Sickla Äng

Tillsammans med JM gjorde Utopia Arkitekter våren 2022 ett förslag för Nacka kommuns markanvisningstävling för Sydvästra Plania i Sickla. Med vårt förslag har vi med avstamp i platsens historia försökt ge tillbaka området dess prägel av naturnära rekreation, i en form som också lever upp till Nacka kommuns strävan efter hög exploatering och ett tillskott till en framväxande kvartersstad.

Municipality Nacka Kommun
Location Sickla
Client JM
Type Competition entry
Year 2022
Obj-utopia-plania-gameon-cafe-revision-copyright_www.objektiv-j.com
Vy från bollplanen över två av kvarterets hustyper.

Hur löser vi platsens förutsättningar?

F%c3%b6ruts%c3%a4ttningar-diagram
%c3%96versikt

Situationsplan

Sitplan_texter-01

Ängen

G%c3%85rd_02
Vy från gården mot Gårdshusen.

Gårdshusen

Radhus
Gårdshusens fasad mot fotbollsplan.

Livet vid bollplanen

Enscape_2022-01-27-03-14-01_red
Vy över bollplanen och Gårdshusen.

Tegelhusen

G%c3%85rd
Tegelhusens fasad mot gård.

Stadsrummet

Perspektiv_planiav%c3%a4gen_2
Vy från Planiavägen.

Stadsradhusen

Gavel
Stadsradhusens fasad mot gata.

Platser och identitet

Mural-01
G%c3%85rd_01
Vy från gården.