Sickla Äng

Tillsammans med JM gjorde Utopia Arkitekter våren 2022 ett förslag för Nacka kommuns markanvisningstävling för Sydvästra Plania i Sickla. Med vårt förslag har vi med avstamp i platsens historia försökt ge tillbaka området dess prägel av naturnära rekreation, i en form som också lever upp till Nacka kommuns strävan efter hög exploatering och ett tillskott till en framväxande kvartersstad.

Municipality Nacka Kommun
Location Sickla
Client JM
Type Competition entry
Year 2022
Vy från bollplanen över två av kvarterets hustyper.

Situationsplan

Ängen

Vy från gården mot Gårdshusen.

Platser och identitet