Town houses on Södermalm

Byggnadsfirman Erik Wallin AB har i samarbete med Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för 13 stadsradhus längs med Övre och Nedre Lundagatan på nordvästra Södermalm. Förslaget markanvisades i månadsskiftet i slutet av januari 2015. Under våren 2018 har projektet varit utställt på samråd och vi väntar nu på beslut i stadsbyggnadsnämnden under hösten.

Municipality Stockholm
Location Lundagatan
Client Erik Wallin
Type Bostäder
Year 2015
Flygbild
Platsen ligger längs med Övre och Nedre Lundagatan på nordvästra Södermalm