Stadsradhus på Södermalm

Byggnadsfirman Erik Wallin AB har i samarbete med Utopia Arkitekter tagit fram ett förslag för 13 stadsradhus längs med Övre och Nedre Lundagatan på nordvästra Södermalm. Förslaget markanvisades i månadsskiftet i slutet av januari 2015. Under våren 2018 har projektet varit utställt på samråd och vi väntar nu på beslut i stadsbyggnadsnämnden under hösten.

Kommun Stockholm
Plats Lundagatan
Kund Erik Wallin
Typ Bostäder
År 2015
Gatuvy Nedre Lundagatan
Platsen ligger längs med Övre och Nedre Lundagatan på nordvästra Södermalm
Situtationsplan
Fasad Nedre Lundagatan
Fasad Övre Lundagatan
Gatuvy Övre Lundagatan