Studenttornet

**Stockholms Stad vill göra Stockholm till en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Ett bärande inslag i den visionen är idén om Stockholm som en ledande kunskapsregion. En av de största utmaningarna i arbetet med att förverkliga denna vision är enligt många bedömare den eskalerande bostadsbristen generellt och mer specifikt den ännu mer akuta bristen på kvalitativt studentboende. Byggnads AB Åke Sundvalls och Utopia Arkitekter gör därför en riktad offensiv för att få fram fler studentbostäder. Tillsammans har vi utvecklat drygt 200 studentlägenheter i kollektivtrafiknära lägen.

Municipality Stockholm
Location Ruddammsvägen / Bigarråvägen / Stickelbärsvägen
Client Åke Sundvalls
Type Studentbostäder
Year 2011
Studenttornet17
Studenttornet, 150 studentlägenheter vid KTH.

Platsen

Studenttornet6
Föreslagen plats för studenttornet.

Situationsplan

Studenttornet10
Den runda formen kommer ur en vilja att samla volymen på tomten för att maximera respektavståndet till grannarna.

Studentetagelägenheten

Studenttornet11
I studenttornet har vi tillfört en ny typ av studentbostad, en studentetagelägenhet.

Markplan

Studenttornet13
Husets bottenvåning består av öppna gemensamma ytor.

Bottenvåning

Studenttornet14
Studenttornet placeras ovanpå branten där den övergår från bergsskärning till slänt. Bergsskärningen lämnas sålunda intakt.

Planer

Studenttornet15
Typplan, jämna och udda våningar.

Fasad, sektion

Studenttornet16
Fasaden utgörs av etagelägenheternas stora glaspartier och kläs i övrigt av ett mörkare material.

Studenttornet

Studenttornet17
Studenter sökes! (Bild: Utopia Arkitekter/3D-House)