Studenttornet

**Stockholms Stad vill göra Stockholm till en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Ett bärande inslag i den visionen är idén om Stockholm som en ledande kunskapsregion. En av de största utmaningarna i arbetet med att förverkliga denna vision är enligt många bedömare den eskalerande bostadsbristen generellt och mer specifikt den ännu mer akuta bristen på kvalitativt studentboende. Byggnads AB Åke Sundvalls och Utopia Arkitekter gör därför en riktad offensiv för att få fram fler studentbostäder. Tillsammans har vi utvecklat drygt 200 studentlägenheter i kollektivtrafiknära lägen.

Municipality Stockholm
Location Ruddammsvägen / Bigarråvägen / Stickelbärsvägen
Client Åke Sundvalls
Type Studentbostäder
Year 2011
Studenttornet, 150 studentlägenheter vid KTH.

Platsen

Föreslagen plats för studenttornet.

Situationsplan

Den runda formen kommer ur en vilja att samla volymen på tomten för att maximera respektavståndet till grannarna.

Studentetagelägenheten

I studenttornet har vi tillfört en ny typ av studentbostad, en studentetagelägenhet.

Markplan

Husets bottenvåning består av öppna gemensamma ytor.

Bottenvåning

Studenttornet placeras ovanpå branten där den övergår från bergsskärning till slänt. Bergsskärningen lämnas sålunda intakt.

Planer

Typplan, jämna och udda våningar.

Fasad, sektion

Fasaden utgörs av etagelägenheternas stora glaspartier och kläs i övrigt av ett mörkare material.

Studenttornet

Studenter sökes! (Bild: Utopia Arkitekter/3D-House)