Studenttornet

**Stockholms Stad vill göra Stockholm till en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Ett bärande inslag i den visionen är idén om Stockholm som en ledande kunskapsregion. En av de största utmaningarna i arbetet med att förverkliga denna vision är enligt många bedömare den eskalerande bostadsbristen generellt och mer specifikt den ännu mer akuta bristen på kvalitativt studentboende. Byggnads AB Åke Sundvalls och Utopia Arkitekter gör därför en riktad offensiv för att få fram fler studentbostäder. Tillsammans har vi utvecklat drygt 200 studentlägenheter i kollektivtrafiknära lägen.

Kommun Stockholm
Plats Ruddammsvägen / Bigarråvägen / Stickelbärsvägen
Kund Åke Sundvalls
Typ Studentbostäder
År 2011
Studenttornet, 150 studentlägenheter vid KTH.

Vi har tagit fasta på visionen om ett framtida Stockholm som en ledande kunskapsregion, både på grund av att det är en lovvärd idé som är väl förankrad och angelägen att uppfylla, men också för att det aktuella området är en mycket väl lämpad plats för att kunna tillgodose det centrala behovet att tillskapa fler bostäder för studenter och forskare.Kompetens inom alla vetenskapsområden är en förutsättning för tillväxt och utveckling i en internationell konkurrenskraftig storstadsregion.

Detta innebär att studiemiljön är avgörande för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Skall Stockholmsregionen konkurrera som studieort och akademiskt centra är tillgången till boende för studenterna en förutsättning. Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i Stockholm blir allt mer akut och ett hinder i vägen för regionens utveckling. Den generella bostadsbristen innebär också att pressen på studentbostäder ökar. Dels efterfrågar allt fler studentbostäder dels bor fler studenter kvar allt längre då det är svårt att få tag på andra boenden.

Platsen

Föreslagen plats för studenttornet.

Den föreslagna tomten ligger mellan Ruddammsvägen, Bigarråvägen och Stickelbärsvägen precis intill gångbron över Roslagsbanan till KTH. En strategisk plats för studentbostäder! Området präglas av en skiftande bostadsbebyggelse med hus i park-karaktär från olika årtionden. Studenthuset Nyponet med sin 20 våningar dominerar stadsbilden, i övrigt varierar våningshöjderna mellan tre och åtta våningar.

Genom tomten löper en slänt/brant som delar tomten i två nivåer, en högre och en lägre. Tomten korsas även av en gångväg som förbinder Bigaråvägen med Stickelbärsvägen. Tomten är till största delen gräsbevuxen med inslag av ädelträd. Intill området går Roslagsbanan vilket bidrar till att tomten störs av buller från öster.

Situationsplan

Den runda formen kommer ur en vilja att samla volymen på tomten för att maximera respektavståndet till grannarna.

Vi har strävat efter att ta fram ett förslag som förhåller sig till platsens begränsade storlek. Bygganden vi föreslår är ett slankt, runt torn som utnyttjar tomten mycket effektivt och skapar en motvikt till Nyponet. Vi har valt att kalla vårt hus Studenttornet.Den runda formen kommer ur en vilja att samla volymen på tomten för att maximera respektavståndet till grannarna. Den runda formen gör även att huset inte får en tydlig fram- och baksida utan får en kontinuerlig framsida. Huset står på den slänt som delar upp tomten vilket gör att vi på ett naturligt sätt kan skapa entréer både från Ruddammsvägen och från Stickelbärsvägen. Byggnaden har en diameter på 22 meter med en öppen kärna bestående av ett sex meter brett atrium.

Studentetagelägenheten

I studenttornet har vi tillfört en ny typ av studentbostad, en studentetagelägenhet.

Studentbostaden En vanlig studentlägenhet tillgodoser den boendes grundläggande behov men erbjuder lite i övrigt av rumsliga kvaliteter. I studenttornet har vi tillfört en ny typ av studentbostad, en studentetagelägenhet. Tanken är att ge studentrummet en större kvalitet än vad de traditionella studentrummen ger. I vårt förslag har vi sänkt takhöjden i vardagsrumsdelen, där man oftast sitter och tittar på tv eller ligger i soffan och läser. Sen har vi höjd rumshöjden i kök och matplats och inrymt ett sovloft ovanför hallen. Genom att och flytta upp sovplatsen på ett loft ovanför entrén skapar vi en rumsligt varierad lägenhet med stor rymd där delar får 4,5 meter i takhöjd. Genom att få undan sängen frigör vi plats i vardagsrummet och ökar dess möbleringsmöjligheter. En efterfrågad lösning bland många studenter. Lägenheten spegelvänds och saxas in i varandra vilket gör att köks- och våtrumsschakt samlas ovanpå varandra. Genom att omdisponera lägenheterna får vi inte bara en struktur som är mer rumsligt varierad utan som även är väsentligt mer yteffektiv.

Markplan

Husets bottenvåning består av öppna gemensamma ytor.

Husets entrévåning mot Stickelbärsvägen är öppen och möjliggör passage genom byggnaden via en trappa och ned till Ruddammsvägen. Bottenvåningen innehåller gemensamma funktioner (tvättstuga, cykelförråd, etc.) separerade av öppningar mot omgivningen. I anslutning till entrén finns plats för angöring samt två parkeringsplatser.

Bottenvåning

Studenttornet placeras ovanpå branten där den övergår från bergsskärning till slänt. Bergsskärningen lämnas sålunda intakt.

Entrévåningen från Ruddammsvägen är indragen och får på så sätt en väderskyddad zon mot fasaden. Våningen innehåller, förutom entré och trappa till Stickelbärsvägen ett café med uteservering. Studenttornet placeras ovanpå branten där den övergår från bergsskärning till slänt. Bergsskärningen lämnas sålunda intakt. Vi har strävat efter att i största möjliga mån bevara tomtens ädelträd och de präglar även fortsatt tomtens utemiljö.

Planer

Typplan, jämna och udda våningar.

Varje plan innehåller sex lägenheter. Gemensamma kök, matrum och allrum förekommer på vartannat plan. Samtliga gemensamhetsutrymmen har även balkonger. Lägenheterna spegelvänds mellan planen. Trapphus och hissar ligger längs husets nordfasad.Studentlägenheterna är relativt små och kompakta med en storlek på ca 26 m2 (22 +4 m2) men ger en känsla av rymd genom sin intrikata sektion. Takhöjden varierar mellan 2,10 meter och 4,5 meter. Alla lägenheter har fina utblickar genom stora glaspartier.

Fasad, sektion

Fasaden utgörs av etagelägenheternas stora glaspartier och kläs i övrigt av ett mörkare material.

Husets totala höjd är ca 66 m på den högsta punkten fördelat på 24 våningar. I souterrängplanet ryms en lokal för t ex restaurang eller café. Husets uppbyggnad med tvåvåningslägenheter som hakar i varandra präglar även dess exteriör. Öppningar in till atriet, utskjutande balkonger, avvikande utformning vid allrum och matrum samt husets varierande höjd skapar ytterligare artikulation. Fasaden utgörs av etagelägenheternas stora glaspartier och kläs i övrigt av ett mörkare material, (skivor, keramik eller dylikt). Balkongräcken och entrépartier består av glas.

Studenttornet

Studenter sökes! (Bild: Utopia Arkitekter/3D-House)