Miljö

Vår verksamhet består till största del av kontorsarbete med mycket begränsad direkt negativ miljöpåverkan. Men vi strävar ändå ständigt efter att minimera den påverkan som ändå sker. Det innebär konkret att vi målmedvetet försöker göra de bästa miljövalen på alla områden i den dagliga verksamheten.

Vi efterfrågar aktivt tydliga miljöpolicys hos våra fasta leverantörer. Vi kräver också att de har ett uttalat fokus på kontinuerlig utveckling mot en mer miljö- och klimatsmart verksamhet och att de i sitt utbud inkluderar sin branschs mest miljö- och klimatsmarta produkter och tjänster.

Vi återvinner engångsmaterial så som plast, metall, glas och papper. Även trasiga apparater, lysrör, lampor och annat liknande former av potentiellt miljöfarligt avfall går till återvinning. Uttjänta datorer och annan it-utrustning skänker vi i första hand om den har ett användarvärde.

Vi väljer vid inköp förbrukningsvaror som är miljömärkta i de fall såna finns. I de fall det inte finns miljömässigt bra alternativ till buds så tar vi på oss att aktivt efterfråga förbättringar hos våra leverantörer och deras tjänster och produkter.

Vi eftersträvar låg energianvändning, bland annat genom att belysning och skrivare har automatisk avstängning och att datorer, datorskärmar, och klimatanläggning stängs av utanför kontorstid. Vi väljer nya apparater med låg elförbrukning.

Våra resor medför vår enskilt största negativa miljöpåverkan, främst genom CO2-utsläpp. Vi väljer därför kollektivtrafik och cykel framför taxi eller egen bil. För taxiresor väljer vi det bolag som har det övergripande bästa miljöarbetet. För längre resor väljer vi när det är praktiskt möjligt tåg, buss eller båt framför flyg. För budtjänster anlitar vi företag med tydlig miljöpolicy som i första hand använder sig av cykelbud.

Utopia Arkitekter prioriterar aktivt projekt och uppdragsgivare med tydligt uttalade och ambitiösa målsättningar när det gäller sitt miljöarbete. I alla relevanta uppdrag strävar vi efter att aktivt bidra till att minska våra kunders och projekts negativa klimat- och miljöpåverkan.

Övergripande ansvarig för kontorets miljöarbete är vd Emma Jonsteg.