Från isolerad, hemlig enklav till ett stadsmässigt kluster med bostäder, arbetsplatser och service

Under 2018 tog Utopia Arkitekter fram ett förslag på en ny kontorsetablering och hotell vid Västberga i södra Stockholm. Fokus var att skapa en ny destination för både företagare och boende i området, gestaltat i en formstark och identitetsskapande arkitektur. Volymmässigt balanserar projektet i mötet mellan smalhusområdets skala i söder och industrin samt E4:ans skala i norr med målet att bidra med nya stadskvaliteter på både Karusellplan och längs Västberga allé. Projektet är ett samarbete med Evolv Property och Kungsleden numera Castellum

Kommun Stockholm
Plats Västberga
Kund Castellum
Typ Stadsplanevision
År 2018

Vision

  • Platsen, karuselplan, är idag anonym och lite av ett ”ingenmansland” mellan Västberga verksamhetsområde och Midsommarkransen.

  • Vi vill skapa en identitet för platsen genom att förtydliga och lyfta fram Karusellplan och på så sätt skapa en destination som flirtar med platsens historia som Folkpark.

  • Från isolerad, hemlig enklav till ett stadsmässigt kluster med bostäder, arbetsplatser och service.

  • Kopplingen till Midsommarkransens T-bana måste förbättras och då framförallt ”undergången”. Viktigt att skapa en känsla av att Karusellplan är nära Midsommarkransen.

Analys
Karusellplan

Situationsplan