I bakgrunden

Hallonporten

500 000 * God Jul

Emmas bortgång den 29 februari i år var en enorm förlust för oss på Utopia och hela vår bransch. Det ekar tyst på kontoret och lika tyst i debatten. Saknaden är stor vilket märks bland annat genom att vi till årsskiftet kommer att ha samlat in lite drygt en miljon kronor till stiftelsen i hennes namn. Helt fantastiskt såklart. Men betydligt mer kommer att behövas om stiftelsen ska kunna bedriva ett arbete som ger avtryck under kommande år. Alla bidrag är alltså fortsatt välkomna. Om du vill bidra så gör du det enklast genom att swisha till nummer 1232079598 eller överföra pengar på konto 5240 10 499 91 hos SEB.

Som vi berättat om tidigare så kommer stiftelsen bland annat att dela ut ett årligt pris med tillhörande stipendium. Planen är att under våren presentera den första pristagaren som utmärkt sig genom en samlad gärning, verksamhet eller ett projekt i Emmas anda. Den anda som vi alla som jobbade med Emma fick uppleva och som mer än något annat handlade om en ständig jakt på nya idéer, arbetssätt och projekt som kunde bidra till att skapa ett bättre liv för de många människorna. Ofta, men inte alltid, med gestaltad livsmiljö i tydligt fokus. I den stora eller lilla skalan.

Vi har en sägning som Emma lämnade efter sig på Utopia, som är att ett projekt kan inte rymma alla goda idéer men att alla projekt bör rymma åtminstone en tydlig idé som kan bidra till ett bättre samhälle. Direkt eller indirekt. Och om vi som arkitekter jobbar aktivt tillsammans med experter och intressenter från andra delar av samhällsbygget för att förverkliga de där idéerna så kan vi skapa effekter som går långt bortom det fysiskt byggda.

Vår övertygelse är att vi har en möjlighet men också ett ansvar att bidra till en positiv utveckling mot exempelvis ökad jämställdhet, minskad psykisk och fysisk ohälsa, större tolerans, öppenhet och välbefinnande och inte minst en minskad belastning på klimatet.
Det är det tanke- och arbetssättet vi mer än något annat vill främja genom Emmas stiftelse.

God Jul önskar vi alla följare, vänner och bekanta!