I bakgrunden

Hallonporten

Bäste herren på täppan?

Den 5 februari deltar vår vd Emma Josteg i ett seminarium som arrangeras av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) tillsammans med Statskontoret. Temat är hur kommunerna hanterar sina markområden. Frågorna som ska diskuteras är:

  • Finns det brister i kommunernas markhantering som begränsar bostadsmarknadens effektivitet?
  • Vad kan kommunerna göra för att främja konkurrensen bland byggherrarna och förbättra bostadsbyggandet?

Båda är så klart spännande och angelägna frågor som bör diskuteras betydligt flitigare. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller, skynda och säkra en plats. Här hittar ni mer information.