I bakgrunden

Hallonporten

Bostad & Politik

Emma Jonsteg skriver i Sveriges Arkitekters nyutkomna debattskrift Bostad & politik om arkitekternas kvalitetsansvar för de bostäder som byggs i landet, men också om en av alla de saker vi måste göra för att kunna leverera arkitektur av högre kvalitet i framtiden. Följ länken, ladda ner och läs!