I bakgrunden

Hallonporten

Fördjupat medborgar- inflytande på Hornsbruksgatan

Stadsbyggnadsnämnden har idag beslutat att påbörja planarbete för bostäder, hotell och parkmark längsmed Hornsbruksgatan i stadsdelen Södermalm.

Projektet avses att genomföras genom en process med fördjupat medborgarinflytande, vilket bland annat innebär att de som bor och arbetar i området ges utrymme att påverka ny- och ombyggnad av projektets allmänna platser.

Läs mer om projektet på Veidekkes hemsida.