I bakgrunden

Hallonporten

Gå med i Nätverket för värdeskapande stadsbyggande!

Du som är intresserad av att engagera dig i nätverket kan skicka ett mejl till emma@utopia.se så återkommer vi inom kort med mer information. Ange "Intresseanmälan nätverket" i ditt mejl.

I Almedalen går startskottet för ett initiativ som vi har kallat Nätverket för värdeskapande stadbyggande. Det blir början på ett löpande samarbete mellan kommuner, byggherrar, arkitekter och andra intressenter för att gemensamt hitta fram till nya kvalitetsorienterade arbetssätt i stadsbyggnadsarbetet.

Behovet av förändringar i hur vi jobbar med stadsplanering och stadsbyggande är genomgripande. Men det finns redan i dag goda exempel på hur man kan komma längre och det är dem vi vill bygga vidare på. Här finns nycklarna till att hitta idéer, tankesätt, metoder, processer och samarbetsformer som bättre kan tillgodose de krav våra städer och dess medborgare ställer på livskvalitet och hållbar utveckling. I dag och i framtiden. När vi anammar nya tanke- och arbetssätt kan vi också hitta effektiva vägar att pressa kostnader och spara tid samtidigt som vi säkrar upp långsiktiga stadsbyggnadsmäsiga värden.

Nätverkets arbete kommer i första hand att handla om tre saker. Det första är hur vi skapar en bredare grundläggande insikt och samsyn när det gäller de krav dagens och morgondagens samhälle ställer och kommer att ställa på våra urbana livsmiljöer. Det andra handlar om vilka möjligheter, metoder och praktiska lösningar som står till buds för att arbeta på ett sätt som resulterar i lösningar som tillmötesgår dessa krav. Och den tredje, och kanske viktigaste frågan, är hur vi sprider praktiskt tillämpbar kunskap för att höja tempot i förändringsarbetet och kvaliteten på det arbete som faktiskt görs.

Vi välkomnar alla aktörer med ett genuint intresse för frågan och en vilja att aktivt bidra till ett stadsbyggnadsarbete med en tydlig inriktning på värdeskapande att bli medlemmar i nätverket. Vårt arbete kommer att bedrivas i form av seminarier och workshops. En första sammankomst där vi diskuterar formerna för det löpande arbetet kommer att äga rum under Business Arena i Stockholm den 16-17 september.