I bakgrunden

Hallonporten

Grattis Kalle!

Europan är en paneuropeisk organsiation som vartannat år anordnar världens största återkommande arkitekturtäving. Tävlingen riktar sig till arkitekter under 40 års ålder.

Deltävlingen i Nacka handlar om Bergs oljehamn som har varit verksam sedan 1959 och i dag drivs av Statoil. Kommunen som äger marken vill omvandla området till en ny stadsdel. Kalles vinnande tävlingsbidrag heter Lucker och så här säger han själv om förslaget:

”Jag har försökt göra tre övergripande saker för områdets utformning och utveckling:
- Hitta en struktur för en vital perifer urbanitet.
- Utveckla en planeringsmodell som kan hantera oförutsägbarhet och förändring samtidigt som det skapar en tydlig visuell karaktär.
- Uppmuntra integrering och skapa ekonomiskt överkomliga lösningar.
Förslaget omfattar cirka 175 000 m2, vilket bör kunna ge cirka 2000 bostäder, en skola, förskolor, kommersiella lokaler, kulturhus, etc. Området knyts till omkringliggande stadsdelar och Stockholm via en ny bro, färjetrafik till stan och nya busslinjer till den planerade tunnelbanan vid Nacka Forum”

Kalles vinnande bidrag i Nacka.

Så här låter tävlingsjuryns utlåtande:

”The proposal Lucker offers a master plan grid that can be of beneficial use for the municipality of Nacka, without major adjustments. The proposal permits to build in stages and suggests a planning strategy that encourages integration. The concept addresses the two most demanding issues of this location; how to integrate a peripheral site in an existing urban fabric and how to generate a structure close to an exposed waterfront, on the edge of nature.

To integrate the site, the proposal suggests a direct ferry link to the city of Stockholm and public busses to the new subway, through nearby residential areas via a new bridge. The proposal promotes pedestrian streets and walking tracks, collects parking facilities below ground level and puts great emphasis on public spaces. Several shared meeting places are introduced, such as a public bath and a boat jetty. The proposed structure allows for a layer of small scaled meeting places and public pocket parks.

Lucker introduces monumental memorials of recent activities by suggesting round shapes as reminders of the cisterns. The typology along Skönviksvägen allows to be elaborated into a green link between the nature reserve and the seaside, which can offer a green front location for housing and hold ecosystem services. The Lucker master plan allows a high degree of exploitation and opportunities for businesses, enterprises, community buildings and housing to enrich each other. This strategy may overcome the non-central position of the site and make it a sociologic embedded neighbourhood, a part of Nacka.”

Vi skickar så klart ett superstort grattis till Kalle.