I bakgrunden

Hallonporten

Hej alla byggnadsingenjörer och alla vänner och kollegor till bygnadsingenjörer!