I bakgrunden

Hallonporten

Länk Jakobsberg

Järfälla Kommun har gett Utopia i uppdrag att ta fram ett koncept för hur Jakobsbergs östra och västra delar kan kopplas samman i en ny passage under pendeltågsspåret. Uppdraget är en del av Jakobsbergs visionsarbete.