I bakgrunden

Hallonporten

Markanvisning i Sätra

Exploateringskontret har idag tilldelat Småa en markanvisning längs med Kråksätrabacken i Sätra. Utopia har tagit fram förslaget som består av 20 bostadsenheter i svår terräng.