I bakgrunden

Hallonporten

Markanvisning på Hornsbruksgatan

Exploateringsnämnden har efter en markanvisningstävling beslutat att tilldela Veidekke Bostad en markanvisning på Hornsbruksgatan på Södermalm. Bakom förslaget ligger Utopia arkitekter.

Markanvisningen omfattar 50-80 lägenheter, respektive kommersiella verksamheter i den befintliga byggnaden längs med gatan.  Första inflyttning är planerad till 2014.

Läs mer om projektet i Byggindustrin.