I bakgrunden

Hallonporten

Markanvisningstävling i Vaxholm

Vaxholms stad har bjudit in Småa till en markanvisningstävling för bostäder vid Pålsundstrand. Småa har anlitat Utopia arkitekter för att utveckla och att ta fram en gestaltningsidé och för området. Förutsättningarna är helt öppna både vad gäller typ av bebyggelse och exploateringstäthet.