I bakgrunden

Hallonporten

Sänk priset och höj värdet!

Emma Jonsteg skriver i tidningen Byggindustrin om hur sänkta markpriser kan höja markvärdet i Stockholm. Läs och begrunda här. Markpriset är en mycket angelägen fråga att hantera om kommunen ska kunna göra verklighet av sina visioner om att höja kvaliteten på byggandet i Stockholm.