I bakgrunden

Hallonporten

Stort intresse i Tyresö!

Riktigt roligt att se att intresset är så stort för vårt projekt och vår projektmodell i Wättinge!

Sammanlagt 20 byggaktörer har anmält sitt intresse för att medverka i Utopia Arkitekter och Tyresö kommuns projekt i Wättinge. Nu är vi igenom första steget i urvalsprocessen och har valt att gå vidare med åtta av företagen. De utvalda är Well fastigheter, Botrygg, Wästbygg, Conara Projketutveckling, ByggVesta, Erik Wallin, Resona Holding och BTH Bostad som nu har blivit kallade till intervjuer under de kommande två veckorna.

För er som inte känner till projektet sedan tidigare så har vi på Utopia Arkitekter tilldelats en markanvisning som omfattar totalt cirka 1,5 hektar avsedd för bostadsrätter, hyresrätter och en förskola i den nya stadsdelen Wättinge. Projektet, som är det första där kommunen har markanvisat till ett arkitektkontor, kommer att drivas gemensamt av Utopia Arkitekter och Tyresö i en ny projektmodell. Det första steget är att vi tillsammans väljer ut den byggaktör som blir partner i projektet. Målsättningen är att ha ett val klart i oktober för att sedan direkt dra igång planarbetet med siktet på byggstart Q1 2021.

Tyresö kommuns hemsida kan du läsa mer om projektet.