I bakgrunden

Hallonporten

Studentfest på Utopia!

Vi har fått en markanvisning för studentbostäder i Bredäng tillsammans med vår uppdragsgivare Stena Fastigheter. Projektet omfattar initialt 66 studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden 10 med en möjlig utökning med ytterligare 200 lägenheter inom intilliggande fastigheten Tempelriddarorden 7. Planarbetet är tänkt att sätta igång i april 2011.