I bakgrunden

Hallonporten

Utopia Arkitekter och Tyresö väljer Bergsundet i Wättinge

Nu är det klart att Bergsundet blir den tredje parten i samarbetet mellan Tyresö kommun och Utopia Arkitekter för Wättinge. Efter att ha fört diskussioner med sammanlagt 20 byggaktörer föll valet till slut på Bergsundet. Motiveringen till valet är bolagets höga ambitionsnivå och öppenhet för att pröva nya arbetssätt.

Förra året markanvisade Tyresö kommun ett område på cirka 1,5 hektar avsett för bostäder och en förskola i den nya stadsdelen Wättinge till Utopia Arkitekter. Sedan dessa har man tillsammans sökt en byggaktör med rätt syn på projektet och idén om att arbeta tillsammans med arkitekt och kommun i en ny form av projektkonstellation.

Vi tror att Tyresö och Utopia Arkitekter i Wättinge-projektet har hittat grunden för något som kan förändra planprocessen till det bättre. Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att tillsammans med dem driva en utveckling av branschen, säger Johan Perslow, vd på Bergsundet.

Projektet utmärker sig genom ett nära och transparent samarbete mellan byggaktör, arkitektkontor och kommun, med ambitionen att nå längre när det gäller process, kvalitet och ett stadsbyggnadsmässigt värdeskapande.

För oss har det i urvalsprocessen varit väldigt viktigt att Bergsundet tillsammans med oss vill utmana branschens syn på samverkansmodeller och olika aktörers roller. Men också att vi har en grundmurad samsyn på ambitionsnivå när det gäller gestaltning och kvalitet, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Projektet är igång sedan några veckor tillbaka och utmärks av ett nära gemensamt arbete i projektgruppen. Det är redan tydligt att det rör sig snabbt framåt och målsättningen är att ha en detaljplan färdig för samråd framme i slutet av sommaren.

Vår ambition för det här projektet har varit att hitta företag som brinner för social hållbarhet och kan värna om kommunens visioner för Wättinge. Där är vi helt övertygade om att vi nu hittat rätt både i Utopia Arkitekter och Bergsundet, säger Jenny Linné, produktionslednings- och exploateringschef på Tyresö kommun.

Wättinge är en helt ny stadsdel som ligger nära Tyresö centrum med direkt anknytning till ett utvecklat grönstråk med flera naturreservat inom gångavstånd. Projektet ska bidra till att skapa nya framsidor och binda samman Tyresös storskaliga 60-talsbebyggelse med omgivande områden och naturen, där förskolan blir den arkitektoniska pärlan i området.

Läs mer om Bergsundet Development på: www.bergsundetdevelopment.se