I bakgrunden

Hallonporten

Utopia - nu även på TV!

Den 5 februari deltog vår vd Emma Josteg i ett seminarium som arrangerades av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) tillsammans med Statskontoret. Temat var hur kommunerna hanterar sina markområden. Frågorna som behandlades var bland annat:

  • Finns det brister i kommunernas markhantering som begränsar bostadsmarknadens effektivitet?
  • Vad kan kommunerna göra för att främja konkurrensen bland byggherrarna och förbättra bostadsbyggandet?

Här hittar ni länken till TV-sändningen som gjordes från seminariet.