I bakgrunden

Hallonporten

Väl mött på KTH den 25 oktober!

Den 25 oktober håller Utopia Arkitekter en föreläsning i Arkitekturmuseets hörsal, arrangerad av Stockholms Arkitektförening. Vi tänker tala bland annat om arkitektens roll och vårt ansvar för den arkitektur som skapas, resonera om varför det som byggs i Stockholm i dag ser ut som det gör, men kanske framför allt varför det inte ser helt annorlunda ut. Läs mer på föreningens hemsida.