I bakgrunden

Hallonporten

Vi ska utveckla en AR-app för medborgardialog!

Vi står tillsammans med Doberman bakom ett av fem projekt som tilldelats pengar från ArkDes utlysning om "undersökande projektnära praktik". Vi är så oerhört glada och stolta över detta. Så här skriver Arkdes om vårt projekt som vi kallat Augmented dialogue:

"Augmented Reality (AR) innebär helt nya möjligheter för visualisering och feedback i stadsutvecklingsprocesser. Genom att kombinera AR-teknik med strukturer för feedback, idéer och förslag från medborgare kan nya former för interaktion och deltagande uppstå. I projektet Augmented dialogue kombineras expertkunskap inom arkitektur, kommunikation och teknologi. Målet är att, via en kreativ designprocess, utveckla en app som kan främja ett lustfyllt samskapande och medborgardialog."

Vi kunde inte sagt det bättre själva. Det här kommer bli superkul.