I bakgrunden

Hallonporten

Visionsarbete i Jakobsberg

Emma Jonsteg kommer att delta i visionsarbetet, "Vision 2025", för Jakobsbergs Centrum på uppdrag av Järfälla kommun och Docere Intellegence and strategy. Målet med visionsarbetet är att fram en utvecklingsplan för de centrala delarna av Jakobsberg. Utvecklingsplanen kommer att presenterades för Järfällas kommunstyrelse i november 2009.

Läs mer om visionen på Järfälla Kommuns hemsida.