Tegelparken

Precis intill Knivsta station har Utopia tillsammans med Wåhlins Fastigheter utvecklat kvarteret Tegelparken. Projektets tre vackra flerbostadshus i tegel erbjuder sammanlagt 201 hyreslägenheter i olika storlekar, från smart planerade ettor till rymliga fyror. Inflytt startade under 2020 och i början av 2021 stod projektet klart i sin helhet.

Kommun Knivsta
Plats Tegelmästargatan
Kund Wåhlin Fastigheter
Typ Bostäder
År 2021
Foto från korsningen Klyvargatan och Ostmästargatan.

Bostadshusen har fått en tydlig industrikaraktär som en blinkning åt områdets förflutna som plats för både sågverk och tegelbruk. Kvarteret är uppbrutet i tre separata huskroppar som tillsammans omger en generös gemensam innergård. Husen får ett enhetligt uttryck med karaktäristiskt spröjsade fönster, glaspartier och omsorgsfullt utformade tegelfasader.

Situationsplan

I kvarterets sydvästra hörn skapas en ny torgbildning där kvarteret får två lokaler i bottenvåningen längs med huvudstråket. Byggnaden i nordvästra hörnet får en förhöjd bottenvåning för att även den vid framtida behov ska kunna husera verksamheter.

Omsorgsfullt utformade tegelfasader och detaljer går igen på alla tre hus.

Typplan

Typplanet visar på variationen i lägenhetsstorlekar.

Kvarteret erbjuder hyreslägenheter i flera olika utformningar, från smart planerade ettor till rymliga fyror med balkong. En blandning av lägenhetsstorlekar möter olika behov och lägger grunden för en social blandning kvarteret.