Inre hamnen

Ett av de många bostadsprojekten i Inre hamnen är Utopia Arkitekters förslag på uppdrag av Heimstaden. Byggnaderna blir den sista utposten mot Inre hamnens östra del och får med sin höjd, materialval och okonventionella form en stark karaktär av portalbyggnad som bidrar till att sätta en tydlig prägel på den stadsdel som under de kommande åren ska växa fram. Husen innehåller cirka 45 bostadsrätter i storlekar från ett till fyra rum och kök. Detaljplanen planeras att antas våren 2018. På kommunen egen hemsida kan ni läsa mer om projektet Inre hamnen.

Kommun Norrköping
Plats Inre hamnen
Kund Heimstaden
Typ Bostäder
År 2017

Projektet har till stor del fått sin form till följd av en analys av de rörelsemönster som kommer uppstå av den stadsplan som ligger till grund för omdaningen av Inre hamnen. Vår lösning för att hindra att den nya byggnaden blir en barriär för gående längs med kajen är att dela byggnaden i två separata huskroppar.

Husens distinkta uttryck med sina utdragna hexagonala former som möts i andra våningens överkant skapar en kilformad passage som också blir en både visuell och fysisk port in till det nya bostadsområdet från öster. Husen är åtta respektive tolv våningar och avslutas med skurna takvinklar som också går igen i uttagen i bottenvåningarna och ytterligare förstärker byggnadens karaktär.

Kulör- och materialval har tydligt anpassats både till byggnadernas form och till området. Båda anspelar på den historiska mark byggnaderna står på. De utåtvända fasaderna kläs i korrugerad plåt som målas med i första hand olika toner av blått men även med inslag av en rostfärgad nyans. Plåten delas in i ett mönster där plåtarnas kulörer och storlek skapar en variation som för tankarna till staplade fraktcontainrar.

De lutande fasaderna mellan de två huskropparna kläs med kanalplast som skapar en vacker upplyst fasad kvällstid och ett generöst ljusinsläpp dagstid. Vattnets ljusreflektioner skapar en rörelse i fasaden som ändras efter väder och årstid. På kvällen lyser mönstret av den varierande fönstersättningen upp det omgivande vattnet.

Projektets plats i staden

Byggnaderna blir den sista utposten mot Inre hamnens östra del och Motala ströms utlopp i havet.

Situationsplan

Den lägre av de två byggnaderna kragar ut över vattnet i Motala ström och under huset skapas plats för gemensamhetslokal, bastu och förvaringsutrymme.

Passagen mellan de två huskropparna delar in entréplanet i två delar. I den norra huskroppen placeras en kommersiell lokal som vänder ut mot Kanalgatan och österut mot parken. Här placeras även husens entréhall. I den södra huskroppen som sträcker sig ut över strömmen planeras ett gemensamt utrymme för de boende med bastu, lokal samt ett utrymme för kajaker.

Entréplan

Entréplanet får generösa utrymmen för de boende, men också en rejäl lokal mot kanalgatan i norr och den publika platsen i öster.

Fasader mot öst och syd

Fasader i korrugerad plåt och kanalplast

Planlösningar för plan sex och fyra

Lägenheterna i husen varierar i storlek. Allt från ett till fyra rum och kök. De övre planen är tänkta som etagevåningar. I huset finns även ett par gemensamma vinterträdgårdar med grönska och generöst utrymme för umgänge.